A Laws.Africa project
5 February 2016

Tanzania Government Gazette dated 2016-02-05 number 6

Download PDF (2.7 MB)
Page 1
                                                              ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA97                                                      5 Februari, 2016

 TOLEO NA.6

 BEI SH. 1000/=              ‘                                  DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                              —S—()-—_
                          Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                            Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti                             YALIYOMO

                    Taarifa ya Kawaida_    Uk.                          Taarifa ya Kawaida     Uk.
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi...... Na. 158-66        1/3    Kampuni Zilizobadilisha Majina............. Na. 179-82          6
Kupotea kwa Barua ya Toleo...0......c. cece Na. 167-72      3/4    Special Resolutions for Voluntary
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi .. Na. 173-5         4/5     Winding-UP ....eseeseessesessessessessestsseereseeeeeee: Na. 183-7  6/7
Kupotea kwa Leseni ya MakaZioo... eeeecesees Na.176         5°    Maombi ya Vibali vya Kutumia Maji............. Na. 188        8/11
Ilani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa                    Uthibitisho na Usimamizi waMirathi ...... Na. 189-90         11/2
 Kipande cha Ardhi .....ececececccesssesseeeseeseeseeaee Na.177       Deed Poll oo. ceceessecseeseesessessessssessneseavens Na. 191-2     12
                                  5
AppointmentofAuthorized Officer«0.0.0.0... Na. 178              Inventory of Unclaimed Property ........ Na.193             13
                                 5/6
                                       ‘Tangazo kwa Umma.......ceceesecsesessetssesseeseeseeaes Na.194     13


TAARIFA YA KAWAIDA Na. 158                           Hatt ya Asiit ikionekana, irudishwe kwa Msajili wa Hati,
                                       S.L.P. 1191, Dar es Salaam.
   KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKIARDHI
     Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi                  Dares Salaam,                Bum F. Mwalsaka,
           (Sura 334)                        25 Januari, 2016     Msajiliwa Hati Msaidizi Mwandamizi

  Hati Nambari: 139390.                           TAARIFA YA KAWAIDA Na. 159
  Mmniliki aliyeandikishwa: Parrick EXAUD DUMULINYI.
  Ardhi: Kiwanja Na. 16 Kitalu“*16” Gezaulole.                  KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKI ARDHI
  Muombaji: Parrick Exaup DUMULINYI.                           Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi
                                                   (Sura 334)
  TaarivA IMEvOLEWA kwamba Hati ya kumiliki ardhi
iliyotajwa hapo juu imepotea na ninakusudia kutoa Hati             Hati Nambari: 52877.
mpyabadala yake iwapohakunakipingamizi kwa muda wa               Mmiliki aliyeandikishwa: Henry Sxio MAssaba.
mwezi mmoja tokea tarehe yataarifa hii itakapotangazwa             Ardhi: Kiwanja Na. 412 Kitalu 46 Kijitonyama Dares
katika Gazeti la Serikali.                          Salaam.
                                        Muombaji: ZANt Micro Crepit Limitep.

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikatabaya ushirikiano na mengineyo
                                             , yakiwa ya manufaa »
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazcti, Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejim
                                             enti ya Utumishi wa
   Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi, 2118531/4. Kabla ya Jumamosi
                                             ya kila Juma.

              Limepigwa Chapa na Mpigachapa MkuuwaScrikali, Dar es Salaam — Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF