A Laws.Africa project
12 February 2016

Tanzania Government Gazette dated 2016-02-12 number 7

Download PDF (4.0 MB)
Coverpage:
                                                                 ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA 97
                                                             12 Februari, 2016

 TOLEO NA.7

 BET SH. 1,000/—                                                   DAR ES SALAAM

                  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                    —_Y—__—_—_                               Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                                  Kuandikishwa Posta kama
                                      Gazeti                                   YALIYOMO

                       _ Taarifa ya Kawaida Uk.                         Taarifa ya Kawaida Uk.
 Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka .............. Na. 195            15  Appointment of Assistant Registration
Notice re Supplement ....0.2...0....seseessessseecseeeseese Na. 196       16  OPFICED sees teeseesetteeenseeeisssiemeneee Na21S 29
TANZIA .....secsseessseeseersessstsseesuecunssessacsavesneesussnucenee Na.  16/9  Advertisement of Winding-Up Petition of
In the Court of Appeal of Tanzania at Dar                       EPFAM Lid...eeccssseeesstesssenennmeenee Na216
 OS SALAAM 2... cee seccseeesseeesessseeceseesnseeeeesseeenee Na. 197
                                                                           29
                                       19/25  Special Resolution to Wind Up the
upotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi...... Na. 198-204              25/6  Company NBLTanzania Ltd ooo... cscs. Na.217           30
Kupotea kwa Leseni ya Makazi.................. Na. 205-7           26/7  Push to Talk Tanzania Ltd Notice of De
Hlani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa                         Registration 00...       téianccvnn NAZIS        30
 Kipande cha Ardhi.....ccccccssecsscsesseescsseees Na.208           27  Kampuni Zilizobaailisha Majina............... Na. 219-24 30/1
upotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi.... Na. 209      27            Kampuni Inayotarajiwa Kufutwa katika
KKupotea kwa Barua ya Toleo ......cccccccccse. Na.210-1  28             Daftari la Makampumi ..............sescseeseeneee Na. 225-6   3]
Taarifa ya Kuhawilisha Ardhi ya Kijiji ....... Na. 212-3 28/9            Uthibitisho wa Mirathi ..0....0.cccccsccssesceccecese Na. 227-8 31/2
Uteuzi wa Wenyeviti wa Mabaraza ya
                                           Deed Poll on Change of Name .................. Na. 229-32 32/3
 Ardhina Nyumba ya Wilaya .....cccecccecossese. Na.214   29            Inventory of UnclaimedProperty..0...00.........Na.233       3


                KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA Kawalpa Na, 195
                                           Kuwa Mkaguzi wa Ndani Daraja la ff kuanzia tarehe
WIZARA YA USHIRIKIANO WAAFRIKA MASHARIKI                       22.12.2014
                                           Giory D. MOLLEL
Kuwa Afisa Utumishi Daraja la Il kuanzia tarehe
                                           Kuwa Afisa Usafirishaji Daraja la Il kuanzia tarehe
22.12.2014
                                           12.11.2014
Ropwick KAMGUNA
                                           Lusalo MWAMBONA
Awwa Mrakwimu Daraja la il kuanzia tarehe 22.12.20] 4
VepastusR.M.Sittm.
                                            Kuajiriwa na kukabidhiwa Madaraka - (inaendelea
KuwaAfisa Tawala Daraja la I kuanzia tarehe 22. 12.20)4
                                           lazama ukurasa wa 34)
SOPHIA ASSEY
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya
                                  ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti, Yapelekwe kwa Mhariri
                                 , Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4.
                                    Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                 Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuuwa Serikali, Dar es Salaam —Tanzan
                                                   ia


(Download complete gazette PDF)