A Laws.Africa project
4 March 2016

Tanzania Government Gazette dated 2016-03-04 number 10

Download PDF (1.4 MB)
Coverpage:
                                                                  ISSN 0856 - 0323
                       GAZETI
MWAKA WA 97
                                                                   4 Machi, 2016

TOLEO NA.10
                                                            DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/—

                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                  ———_Q-——_
                             Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                               Kuandikishwa Posta kama —
                                   Gazeti                                 YALIYOMO

                                                                  Taarifa ya Kawaida Uk.
                         Taarifa ya Kawaida Uk.
                                                                            4/5
                                          ASdhii c.cccescsscssescceescseenesserseeseeeeseneeeeseseecesseeeses Na.322-3
                         es    et Na.317      1
Notice re Supplement ........ eee
                                          Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi .... Na. 324
                                                                                  WN
In the Court fo Appeal of Tanzani        a at
                                          Certified Resolution .....ceceesceeneseeneeeeeneneee: Na. 325
                                                                                  A
 Tabor..ececcscscccsecssececesesesreceeneeeseenereteneessnenenanenes Na.318 1/3
                                          Notice ofAppointment of Liquidator............. Na. 326
                                                                                  in
Kupotea kwaLeseni ya Makazi ......-.:++e+ Na.319                4
                    kweny   e Kipan   de         Uteuzi wa Wajumbe wa Kamati za Kugawa
Kusudio la Kuondoa Zuio
                                        4  ALi .ceececeesecesesceesccsescseeeseeeseceaeeeeeeeeeteseeennseses Na.327 6/7
 Cha Ardhii ...c.cccccccseceecececceeeeeneeeeneeseerseeenesneseeees Na.320
                    Mmilik   i wa  Kipand   e      Kampuni Zilizobadilisha Majina............. Na. 328-36 7/8
 Ilani ya KuhamishaJina la                                                                   8
                                        4  Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi ............. Na.337
  Cha Ardhii ....ecccccececeeseeeeeseseesceeeaeeseerseseeneeees Na.321                             .......  .-..1+   Na. 338 8/9
                         Kumili   ki           Invento ry of Unclai   med  Property
 Kupotea kwa Barua ya       Toleo   ya


                                          Regulation under the Examination Regulation, 2016
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 317                              (GovernmentNotice No. 89 of 201 6).

  Noticeis hereby giventhatNotice, Instrument, Kanuni               Kanuni za Kudumu za Mikutano na Shughuli za
 and Regulation as set out below have been issued and.are               Halmashauri - Halmashauri ya Wilaya ya Msalala
 published in Subsidiary Legislation SupplementNo. 9 dated              (Tangazola Serikali Na. 90 la mwaka 2016).
 4* March, 2016 to this number of the Gazette:-
                                          TAARIFA YA KAWAIDA Na. 318

 Notice under the National Prosecutions Service                      IN THE COURT OF APPEAL OF TANZANIA AT
  (Appointment of Public Prosecutors) 2016 (Government                         TABORA
  Notice No. 86 of2016).
                                                            CAUSE LIST

 Instrument under the National Flag and Coat of Arms
   (Exemptions) 2016 (Government Notice No. 87 of2016).              Before: Massati, J. A,
                                           Friday the 1* Day ofApril, 2016
 Instrument under the National Flag and Coat of Arms                In Conference at 09:00 A. M.
   (Exemptions) 2015 (Government Notice No. 88 of2016).              For Pre-Sessions Meeting:
                                ba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
  Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikata                        wa
                            ekwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi
  kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekw                   si ya kila Juma.
                                      Kabla ya Jumamo
            2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4.
       Umma, S.L.P.

                                              Salaam —Tanzania
                   Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es


(Download complete gazette PDF)