A Laws.Africa project
18 March 2016

Tanzania Government Gazette dated 2016-03-18 number 12

Download PDF (2.7 MB)
Page 1
                                                           ISSN 0856 - 0323
                      GAZETI
MWAKA WA 97                                                     18 Machi, 2016

TOLEO NA.12

BEI SH. 1,000/=                                              DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                               =O
                          Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                             Kuandikishwa Posta kama
                                 Gazeti


                              YALIYOMO                                 (i
                     Taarifa ya Kawaida Uk.                         Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement wsssissssssccssesessessssssvversesaces Na.364  35   Special Resolutions - Asilia Group
In the Court of Appeal of Tanzania at                    (Tanzania Ltd) oe. ceceeeeeeeceseceeeeeeeeeeseeeeeeeenees Na.382 44.
 Dodoma, Mbeya/Sumbawanga............. Na. 365-6 36/40           Special Resolution - Asilia Safari Ltd ........... Na. 383     44.
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ....... Na. 367-77 40/3        , Business Registration and Licensing
Kupotea kwa Leseni ya MakazZ..............000+ Na.378        43
                                       Agency Appontmentof Liquidator............... 384 44/5
Kupotea/Kuungua/Kuharibika kwa                   \
                                      Designation of Land for Investment
 Leseni ya MakaZi.........ceceecceceeseeeeeeeeeeeeseeees Na.379   43
                                       PUIPOSES..0. eee cece ec ee cceeeeceeeteceeteeeetanaeneees Na.385 45
Advertisement of Winding-Up Petition....... Na.380          43
Notice of Final Generals Meeting -                     Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi.............. Na.386      45
 Ruhudji Energy Ltd oe eeeeeeeceeeeeeseees Na.381          44   Deed Poll on Change ofName.................. Na. 387-95 45/9


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 364                         Rules under the Petroleum (Marine Loading and off Loading
                                       Operations) 2016 (Government Notice No. 98 of 2016).
  Notice is hereby given that Sheria Ndogo, Order, Rules,
Regulation and Notice as set out below have been issued          Rules under the Petroleum (Bitumen and Petcoke
and are published in Subsidiary Legislation Supplement            Operations) 2016 (Government Notice No. 99 of 2016).
No. | 1 dated 18" March, 2016.                       Regulations under the Capital Markets and Securities
                                       (Establishment of Stock Exchanges) (Amendment) 20 16
Sheria Ndogo za (Usafi wa Mazingira) za Halmashauri ya            (GovernmentNotice No. 100 of2016).
  Wilaya ya Meru, mwaka 2016 (Tangazola Serikali Na. 96
  lamwaka2016).                              Regulations under the Tax Administration (General) 2016
                                       (Government Notice No. 101 of 2016).
Orderunder the National Defence (Establishment of Mtwara
  Service Battalion - 912 Unit) 2016 (GovernmentNotice          Notice under the Merchandise Marks (Appointment of
  No. 97 of2016).                              Members of Interdepepartmental Task Force) 2016
                                       (Government Notice No. 102 of2016).


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais -Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF