A Laws.Africa project
15 April 2016

Tanzania Government Gazette dated 2016-04-15 number 16

Download PDF (1.4 MB)
Page 1
                                                        ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 97                                                  15 Aprili, 2016
TOLEO NA.16

BEI SH. 1,000/=                           LA                DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                             0
                         Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                           Kuandikishwa Posta kama
                               Gazeti


                            YALIYOMO

                    Taarifa ya Kawaida Uk.                       Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ..0....... ce ccceseeseseeteeeees Na.489 23     Maombiya Kumilikishwa Kiwanja................ Na,497    25
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.......... Na. 490-2 23/4       Taarifa ya Kusudio la Kuandaa Mpango
Kupotea kwa Leseni za Makazi........... tue Na. 493/424          Kabambe wa Manispaaya Tabora............. Na.498     25
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                  The Registration of Documents..............000. Na.499   26
 AIH oo. eeeseeseenceeenceeeecaeensaeeecseseeneneeees Na.495  24    KampuniZilizobadilisha Majina................ Na. 500-11 26/7
Designation of Land for Investment                    Special Resolution to Wind Up uuu... Na.512 27
 PUIDOSES smeanun: saesdveaaeeaeeee area eaesReeaeRe Na.496  25    Uthibitisho wa Mirathi .........ccccsseeeeeseeneeens Na.513 28
                                     Deed Poll on Change ofName...........0.000 Na. 514-5 28/9


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 489                        Order underthe Executive Agencies Act (The National Food
                                      Reserve Agency) (Establishment) (Amendment) 2016
 Notice is hereby given that Notice and Orderas Set out          (Government Notice No. 120 of2016).
below have been issues and are Published in Subsidiary
Legislation Supplement No. 15 dated 15" April, 2016 to this       TAARIFA YA KAWAIDA NA. 490
numberof the Gazette:-
                                        KUPOTEA KWAOFFERILTYOSAJILIWA YA
Notice under the Standards (Standards Mark) 2016                        KUMILIKIARDHI
  (Government Notice No. 117 of2016).                         Sheria ya Usajili wa Nyaraka
                                                 (Sura 117)
Notice under the Laws Revision (ReplacementofTexts of
  the Laws) in the Revised Edition of 2002, 2016              Offer Nambari: V 16587, LO No. 131621.
  (Government Notice No. 118 of2016).                   Mumiliki aliyeandikishwa: SyED ALLY ASGHER NAQvVI.
                                      Ardhi: Farm Namba 1363 Muheza Pangani Wilaya ya
Order under the Tanzania Electric Supply CompanyLtd.           Kibaha.
  (TANESCO) TariffAdjustment, 2016 (Government               Muombaji: Syep Sonait ALLY NAQVI AS ADMINISTRATOR
  Notice No. 119 of2016).                        OF SYED ALLY ASGHER NAQVI DECEASED.

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya mianufaa
 kwa ummayaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

              Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF