A Laws.Africa project
29 April 2016

Tanzania Government Gazette dated 2016-04-29 number 18

Download PDF (1.5 MB)
Coverpage:
                                                             ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 97                                                        29 Aprili, 2016

TOLEO NA.18              GAZETI                                 DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/=

              JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                             —_O-—_—_
                        Linatolewa kwa idhini ya Serikali na
                           Kuandikishwa Posta kama
                                 Gazeti                            YALITYOMO

                   Taarifa ya Kawaida Uk.                       Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement... eens eeeeeeeeeeeNa. 535 43/4         Hatt ya Kiapo oo. eeeeescessseeseceeensnnaennenee Na. 546-47
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi..... Na. 536-42 4475 |       FonderaEngineermg(FirstAnnuat——
{lani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa                   General Meeting ofthe Shareholders and
                                45     DirectOrs .......esessesecsseeesssesssessseeeenseensseennnenons Na. 547  47
 Kipande cha Ardhi.........c:ecsseseeseseseereeneess Na.543
Kupotea kwa Leseni ya Makai............0:0+ Na.544       46     Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi.... Na. 548-50            47/8
                                     Change ofNameby DeedPoll .............0+ Na.551-2             48/9
Uundani wa Mabaraza ya Ardhi na nyumba
                               46/7    Inventory of Unclaimed Property.............0+ Na. 553            49
 ya Wilaya katika Wilaya Zilizotajwa.......... Na.545


TAarikA YA KAWAIDA NA. 535                        Order under the Forest Act, (Government Notice No. 149
                                      -of2016).
  Notice is hereby given that Regulation. Orders and
Notices as set out below have been issued and are             Order‘under the Mbinga Water Supply and Sanitation
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 17 Vol.          Authority (MBIU WASA)(Government Notice No. 150
97 dated 29" April, 2016 to this numberofthe Gazette:-            of2016).

Regulation under the Commission for Aids Act, 2016            Order under the Chalinze Water Supply and Sanitation
  (Government Notice No. 145 of2016).                    Authority (CHALIWASA)(GovernmentNotice No.151
                                       of2016).
Regulation under the Commidity Exchanges Act, 2016
  (Government Notice No. 146 of2016).                  Order under the Kongwa Water Supply and Sanitation
                                       Authority (Kongwa WSSA)(Government Notice No.
Order under the Persons with Disabilities Act, 2016              152 of2016).
  (Government Notice No. 147 of2016).
                                     Notice under the Petroleum Act (Government Notice No.
 Order under the Forest Act, (Government Notice No. 148           153 of2016).
  of2016).

                                               yakiwa ya manufaa
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo,
                           kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejime nti ya Utumishi wa
 kwa umma yawezakuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe
                           Ofisi 2118531/4. Kabla  ya Jumamosi ya kila Juma.
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa MkuuwaSerikali. Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)