A Laws.Africa project
2 December 2016

Tanzania Government Gazette dated 2016-12-02 number 50

Download PDF (1.8 MB)
Coverpage:
                                                   (SSN 856 - 0323
MWAKA WA 97                                            2 Desemba, <fh16

TOLEO NA. SO

BEL SH. 1,000/=                                        DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANTA
                            —e  |
                       Linartilein oom Fllvial ya Serikedi we
                           Kimndiiuhiws Pows hems
                               pee                           YALIVOMO
                  Taurifa ya Kawaida Lk,                      Taariin ya Kapnida Lele
Kupoterm kwa Pati an KumilikiArdhi, Na b666-9)   19        Kottiver Sika ya Lteaal wa Weeormbes
Kupotea kwa Leseni ya Makazi........—.. Male             kwa Lichavor Mdogo wa Wbunge Jimbo
                          3        jay Chto           pecesersecrace HH, PIT   7
Ubatilisha wa Hat) ya KuimilikiArdhi,,... Pa, 1643
llani va Kuhamisha Jina la Mimiiiki wa               Kabhyiapaes Siku ya UnlgajiKurn wa
 Ripamde cha Armdbi isi            Na ioWd    3    Lichugeel Widnes we Voww Jismber
Kupoten hwo Harta va Albocation va                  la Dirrgnd _—...     Va hn Tee           OT
 Koummilatt Argh,eee May LOAD                    Rutan Sika val Ite!val WaWagombes
Special Resslethon ...  .   fan, 1696-4 3!            kwa Chagid Ndoge ns Madiwani..  Me. 1708) 7
Kampani Zitixobadillsha,lai Na borg-(702 45             KaitoSika ya Upieafl Bora ientiien
Change of Mame by Deed Poll _. Me. POI 3M               Uchaguzi Mdepe wa Madiwanio.. Na, 17ThO Te
                                  lnvertory ef Unclaimed Property uo... Ma, nn Bet


Tasnre  va Qageme Ma. DBRS                       Piocwn, aeroutea Kemumba Hath yn kaamiliel acti
                                  livenhopepie EEOLoS A ninmecisgidiy kuwtow Hati
   KUO TAR WAHATIVARUMILIRIAR IN|                 apy hocatn vake impo hndorna kiphngarndich Kew reac

      SAvirier vel Ligeia ining)?  wis Arete         we  mwezi mmoja tokea tarehe      ya  tearifa  hii

            ,eee 235,                  iiaknpotungncan katika Gazeti ia Serikali,

  Hag Nambari: (O55.                          Peavy vaikiensioina, ieliwlwee keen Man[ili wit Hit
  Admiiits agilprondiidaiiea:      HASSAL hl Wace       © 1. F119), Dares Salnam
CHAnDE,
  Ao Kowian)y Mambo SS bolalu A, bes)        Kinane    Car es Salen                 Wicron Koma,
Miata.                                2 Novewnba, 2070        Adsatilt wa Aan aredici
  Afueerbort: (lacian WbWVUICHARDI Chisel                                    Afwornditmisi
 Matangare yatmsuve stl     Lowallolactki, kyyurhwlikoteabo yous!a TOD, ae YT Ad
 hove umm yawees Kuchopish 4 ki   ett Wages kan tthe, ME pe See Mcnejimeniive amie wa
     Wena, SLOP. 2485, iro        Haim, Sime 22 Ota! TAIMSDIM. Koklia ya      cnamore qee  iaare

         i     Limepievn    apa i Mnkinchage Miou we Sorlkall, Der ee Solan “enzaria


(Download complete gazette PDF)