A Laws.Africa project
3 March 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-03-03 number 9

Download PDF (2.6 MB)
Coverpage:
                                                                  ISSN 0856 - 0323
                                                                   3 Machi, 2017
MWAKAWA98

TOLEO NA.9
                                                             DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/=
                               ZANIA
                 JAMHURI YA MUUNGANO WA. TAN
                                  =}
                             Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                                Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti                                  YALIYOMO>
                                                                  ‘Yaarifa ya Kawaida Uk.
                       ‘Vaarifa ya Kawaida Uk.                                          4-75 112/4
                           es Na. 246 107         Kampuni iliyobadilisha Jina... ec Na.26
Notice re SUPPCMENL «essen terete teeni                                                       }
                  Ardhi  ......N a. 247-51 108/9         Kampuni inayotarajiwa kufutwakatika
Kupotea kwaHati za Kumiliki                                                     114
           ya Toleo. ....                109         Dattari la Makampunt... cesses sree:“Na.276
Kupotea kwa Barua
Kupotea kwa Lesen i ya Mak  asssse sssseceo esereeee s     109       Winding up Notice - PI IARAOS GROUP(T)
                                                                                277 114
Uteuzi wa Mjumbe waBarazala Ardhi na                          COMPANY LUD. ceessesceseeceereceeeneneenenneesneeneonsNa.
                              Na. 254 109                   sseeceee eessesse eeensete nnteenne cnnecten ns Na. 278 115
  Nyumbala Wilaya ya N20ga... eeeereereteees                    Police ROPOML .cecseec
                                                                      reeesNa  .  279-8 1 115/6
 Uteuzi wa Wenyeviti w aMabarazaya                          Uthibitisho wa Miratht  ie....e  eeeeese  eesceee
                                ec Na.255 109
  Ardhi na Nyumbava Wilaya..eceeee                         Notice offinal Meeting in Voluntary
                               wa                                                  116
 Uteuzi wa Wajumbe wa Kamati ya Kuga                           Winding Upi...ceeeeeseseeceesesesenennsenereessetettetes
                                                                            Na. 282
                                    a. 256 110
  Ati ccsscecececececeecsescececceceeesecenesceesenenenseneseseseessN       Business Registrations and Licensing
                    Offi   cer.   ..Na   , 257-6 2 1102
 Appointment ofAuthorized                                AEC cessseecseseceseeneeeseesnnneceennceennannanannnasretis
                                                                            Na. 283   116
 Designation of Land      for Inves   tment                                     3 117/20
                                      263 112  Deed Poll on Change oFName...Na. 284-9
  DUPPOSCS..essesecesseesenescessseceneennesensanennaetenstenssNa.

                                                                     were
                                             Notice is hereby given that the following Acts
                                                               published in Act
 Vayariea YA KAWAIDA NA, 246                             enacted by the parliament and are
                                                        the Gazet te No. 9 Vol. 98 dated
                                           Supplement No. | and 2 to
                        out below has
   Notice is hereby given that Notice as set                    3" march. 2017:-
                 in Subsi diary Legislation
 been issued and is published
             3  March . 2017 to this number of                                coordinate the
 Supplement No. 9 dated                               No. | of 2017 — An Act to regulate and
                                                                     persons to
 the Gazelle:-                                      provisions of Legal and Serv ices to indigent
                                                        Lo repea t the Legal Aid (Criminal
                    ns Service                     recognise paralegals
 Notice Under the National Prosecutio                                             other related
                      2017                      Proceedings) Act and to provide for
    (Appointment of Public Prosecutions)
                                              matters.
    (Gov ernment Notice No. 77 of 2017).
                                                              Written Laws.
                                            No. 2 of 2017An Act to amend certain

                                         o na mengineyo. 7yakiwa ya manufaa
                      lariki, kuvunja mikatabava ushirikian
   Matangazo yahusuyo mali za watu Wwalio                  ya Rais — Menejimenti ya Utumishi wa
                    Gazeti. Yapelckwe kwa Mhariri, Ofisi
   kwaummayawezakuchapishwa katika                    Kabla  ya Jumamosi ya kila Juma.
                         Simu za Ofisi 2118531/4.
      Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam,
                                     wa Serikali, Dar es Salaam — Tanzania
                   Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu


(Download complete gazette PDF)