A Laws.Africa project
24 March 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-03-24 number 12

Download PDF (1.7 MB)
Coverpage:
                                                    ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA 98                                             24 Machi, 2017

 TOLEO     NA.12

 BEI SH. 1,000/=                                       DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                         SS --                     Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                        Kuandikishwa Posta kama
                               Gazeti                        YALIYOMO
                                                      %
                                                     a
                 ‘Taarifa ya Kawaida Uk.                       Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ......cccceeeeeeeeeees Na.380   167     Ubunge na Madiwani oo... Na.391            171
Kupotea kwaHati za Kumiliki Ardhi .... Na. 381-5 168/7      Matokco ya Uchaguzi Mdogo wa Ubunge         -
Kupotea kwa Leseni za Makazi 0... Na. 386-7 169          Mkoa wa Mjini Magharibi ......e.ccccceee. Na.392    171
Kusudio la Kuhamisha Miliki oc. Na. 388        170    Kampuni Iliyobadilisha Jina... Na. 393         173
Ordinary Resolution Astralize Propert        .      Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi .... Na. 394-7   173
 Developer Ltdocc ceceseerseseeens Na.389       170    Designation of Land for Investment
Meeting ofthe Board of Directors GF                PUIPOSCS oo. eeceeceseesesesceestsseseeeeeeeees Na.398 174
 Container Terminal Ltd ...ccc cece. Na.390      170    Deed Poll on Change of Name .........0..... Na. 399 1174/5
Kutangaza Matokeo ya Uchaguzi Mdogo                Inventory of Unclaimed Property «0.0.0.0... Na. 400   175

PAARIFA YA KAWAIDA Na, 380                    Sheria Ndogo za (Ada na Ushi) za Halmashauri ya Mji
                                   wa Masasi (Tangazola Serikali Na. 117 la 2017).
  Notice is hereby given that) Order, Sheria Ndogo,
Notices and Kanuni za Kudumuas set out belowhave been       Sheria Ndogo za (Afya na Usafi wa Mazingira) za
issued and are published in Subsidiary Legislation          Halmashauri ya Mji wa Masasi (‘Tangazola Serikali Na.
Supplement No. 12 dated 24" March, 2017 to this number
                                   118 la 2017).
of the Gazette:-
                                 Sheria Ndogoza (Ushuru wa Masoko) za Halmashauri ya
Order underthe Livestock Identification, Registration and      Mji wa Masasi (‘langazola Serikali Na. 119 la 2017).
  Traceability (Compulsory Livestock Identificaton and
  Registration Areas) (Government Notice No. 115 of       Sheria Ndogo za (Ushuru wa Stendi na Maegesho) za
  2017).                              Halmashauri ya Mji wa Masasi (‘Tangazola Serikali Na.
                                  120 la 2017).
Sheria Ndogo za(Utunzaji wa Barabara) za Halmashauri
  ya Wilaya ya Makete (Tangazo la Serikali Na. 116 la      Sheria Ndogo za (Utunzaji wa Barabara) za Halmashauri
  2017).                              ya Mji wa Masasi (Tangazola Scrikali Na. 121 la 2017).

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo
                                              , yakiwa ya manufaa
 kwa ummayaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelckwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejim
                                              enti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi va
                                                kila Juma.
            Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali. Dar es Salaam — ‘Tanzania


(Download complete gazette PDF)