A Laws.Africa project
7 April 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-04-07 number 14

Download PDF (2.6 MB)
Coverpage:
                                                             ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 98                                                         7 Aprili, 2017
oon GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                                 DAR ES SALAAM

                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                   =)
                              Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                                Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti


                                  YALIYOMO|
                                                               v3


                         ‘Taarifa ya Kawaida Uk.                          Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka........... Na. 436               I  Notice of Transfer of Selected Inventory        /
Notice re Supplement wesessessivesssemees:         cers Na.437     2   and Other ASSets sisnsvesssisnesunessaceseceosses Na,460 7/8
TATIZAA cecccccccsenevnenseneacanseneneonessonenneseddtsdiveieisaesregeeeens "2/3  Advertisement for Winding Up of
Appointment of Ministers, Permanent                          Bansal Transport Ltd oo... ce cece Na. 461         8
 Secretary, Ambassadors and                             Trade Link International Ltd - Notice of
 Commissioner....sssesesessssanencecnecarsesemessese Na. 438          3   Resolution to Wind Up Voluntarily ....... Na. 462     8
Notice of Abandonment.............         eee   Na.  439-42    3/5  Special Resolution of the Shareholders
Uteuzi wa Wenyeviti wa Mabaraza ya                           of MIC Tanzania- Public Ltd... Na. 463           9
 Ardhi na Nyumba ya Wilaya ............ Na. 443                 5  Uthibitisho wa Mirathi oo... ee Na. 464-5          9
Kupotea kwa Hati za      Kumiliki    Ardhi   .... Na.  444-7    5/6  Deed Poll on Change of Name............... Na. 466-8    10
Kampuni Ziliyobadilisha Majina ......... Na. 448-59              6/7  Inventory of Unclaimed Property............. NA. 469 11/2


                KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 436                              Kuwa Mhasibu Daraja la I] kuanzia tarehe 14/01/2016
                                           DIANA KaTUNZI
OFISLYA RAIS -TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI                      Kuwa Afisa Tarafa Daraja la II kuanzia tarehe 14/01/
         ZAMITAA                               2016
                                           YazibU HASHIMU
 Kuwa Mhandisi Daraja la II kuanzia tarehe 01/03/2014                Kuwa Msaidizi wa Kummbukumbu Daraja la II kuanzia
 ENG. SILVAN I. Musul!                                tarehe 14/01/2016
                                           FarAJA WILSON MAKAKL
     OFISI YAMKUU WA MKOA WA TANGA
                                           Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka - (inaendelea
 KuwaAfisa Tarafa Daraja la Il kuanzia tarehe 07/01/                 tazama ukurasa wa 13):-
 2016
 Frascisco S. Batao

  Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
  kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                  Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)