A Laws.Africa project
5 May 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-05-05 number 18

Download PDF (3.8 MB)
Coverpage:
                                                         ISSN 0856 - 0323
                                                            5 Mei, 2017
MWAKA WA 98

TOLEO      NA.18
                                                    DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/=

              JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                             —_{}_—_
                         Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                            Kuandikishwa Posta kama
                                Gazeti


                             YALIYOMO

                                                        ‘Taarifa ya Kawaida Uk.
                     ‘Taarifa ya Kawaida k.
                                 he
                                                                      G/8
                                  l  Final Stages of Winding Up ........00. Na. 586-92
Notice re Supplement... cere creer: Na, 557                                                 8/9
       Hati za  Kumili  ki Ardhi   .... Na. 558-63 2/3  Notice of Resolution to Wing Up ........ Na. 593-4
Kupotea kwa                                                                  9
                                  3  Police ROPOMt ....cecececeeseee cere tetereretenreretts Na. 595
Kupotea kwaLeseni za Makazi voc. Na. 564-5                                                  10
           ya Toleo  ......  ...5--  + Na. 566-9 3/40  Deed Poll on Change of Name j.......40+, Na. 596
Kupotea kwa Barua                                                  serene NaS97       10
                                  4  Kaiya Investment Limited.......
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi .. Na. 570                                              | 1/3
            sha  Majina  .....-... . Na. 571-82 5/6  Inventory of Unclaimed Property... Na. 598-9)
Kampuni Zilizobadili
                                     Usajili wa Wadau wa ‘Tasnia ya Nyama-
Kampuni Zilizofutwa katika Dafiari la                                                  13/24
                                  6   “TANT Elcccucecrercmmerrerrceeereiawanc he 600
 Makamipunl ...ccccccceceeseeceeeeeeneeeererereeneenes Na. 583-5
                                                            (Tourist
                                     Regulations under the Wildlife Conservation
TAARIFA YA KAWAIDA Na, 557                         Hunting) (Amen dment ) (Gover nment Notice No. 196
                                      of 2017).
  Notice is herebygiven that Order, Regulations, Notice
                                                            nt)
and Kanuni za Maadili as set out belowhave been issued          Regulations under the Petroleum (Local Conte
and are published in Subsidiary Leyislation Supplement            (Government Notice No. 197 of 2017).
 No. 17 dated 5" May, 2017 tothis numberofthe Gazette:
                                     Regulations under the Petroleum (Bulk Procurement)
                                       (Government Notice No. 198 of 2017).
 Orderunderthe Petroleum (Natural Gas Indicative Prices)
                        Notice
  (Special Strategic Investments) (Government              Notice underthe Petroleum(Yaronga Enterprises Co.
                                                                 Ltd
  No, 193 of 2017).                                  Petrol Station ) (Const ructio n Approv al)
                                       - Kasumulu
                                       (Government Notice No. 199 of 2017).
                         )
 Regulations under the National Parks (Amendment
  (Government Notice No. 194 of 2017).                  Notice underthe Petroleum(Elias Charles Kyando Mbozi
                                       - Mbeya) (Government Notice No. 200 of 2017).
                         nment
 Regulations under the Forest (Amendment) (Gover                                   Ne hwant)
          of 2017).                       Notice under the Petroleum (Kija Dotto
  Notice No. 195                                                    No. 201
                                       (Construction Approval) (Government Notice
                                       of 2017).
                                                      manufaa
                            a mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya
  Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunj                —Mene jimen tiya Uitumi shi wa
                          ekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais
  kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gaveti. Yapel                     osi ya kila Juma,
                               2118531/4. Kabla  ya Jwmem
     Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi
                                       i, Dares Salaam — Tanzania
                Limepigwa Chapa na Mpigachapit Muu wa Serikal


(Download complete gazette PDF)