A Laws.Africa project
12 May 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-05-12 number 19

Download PDF (3.0 MB)
Page 1
                                                           ISSN 0856 - 0323
MWAKAWA98
                                                              12 Mei, 2017

TOLEO NA.19
                                                      DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/—

              JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                             ——_(y—_
                         Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                            Kuandikishwa Posta kama
                                Gazeti                             YALIYOMO

                                                     ‘Taarifa ya Kawaida Uk.
                  ‘Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka......... Na.602    25       Uteuzi wa Wenyeviti wa Barazala Ardhi na
                             26       Nyumba la Wilaya .....ceceees seeeceereeetee Na. 616 30
Notice re Supplement .........ceceeseeneeereeees Na. 603
Court of Appeal of Tanzania Sessions                  Uteuzi wa Wajumbe waBarazala Ardhi na
                                26/7.   Nyumba la Wilaya Mkuranga........-...., Na. 617    30
 to be Held at DOd OMA sccccccccevceseessnnenecessee Na. 604
                                    Kampuni iliyobadilishajina................. Na. 618-20 30
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.. Na. 605-11 27/8
Kupotea kwa Leseni ya Makazi 1... Na. 612             28  Kampuni zinazotarajiwakufutwakatika
Kupotea’Kuungua kwa Lesent ya Makazi. Na. 613           29  Daftari la Makampunii .............0s0e Na. 621-3 30/1
                                    ReSOLULION ......-:eceececseesseertesteeecereesatanenes Na. 624-6 31/2
Designation ya Land for Investment                                                        32
 PULPOSES ...--.seccsesenseeereeteeceseeeenseserertenes Na. 614-5 29  DOd Poll ......cccescssersecercesseseneececeseannentesecseers Na. 627
                                    Inventory of unclaimed property ...... Na. 629-32            33/40              KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIEA YA KAWAIDA Na. 602                          OFISLYA MKUU WA MKOA-SHINYANGA

                                    Kiowa Muuguzi Daraja LW kuenzia 1-06-2006.
        OFISI YARAIS -TAMISEMI
                                    STELLA STEPHEN NTOGWISANGU
                                    Epwin C, WAMBWE
    OFISLYAMKUU WA MKOA-KIGOMA
                                    SuomMa Masansa GIBBE

 Kuwa Daktari Msaidizi Daraja IT kuanzia tarehe                   OFISLYAMKUU WA MKOA- RUKWA
 23-U4-2014
 Sr.CoNcesa BAHAVA RUSONGWE                       Kiva Muuguzi Daraja la HW kuanzia tarehe 16/04/
 Kuwa Afisa Afva Mazingira Daraja la Hf kuanzia tarehe          2014
 23-04-2014                               AGnis Davib KaroNbA
 AMBAKISYE IK. MICHIE
                                     Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka - (inaendeled
                                     tazama Ukurasa wa 40):-

                                ayaushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
  Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikatab
                              Mhariri , Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
  kwa ummayawezakuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa
                              2118531 /4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.
     Umma, §.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi
                                               — Tanzania
                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam

Page 2
Download full gazette PDF