A Laws.Africa project
9 June 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-06-09 number 23

Download PDF (1.9 MB)
Coverpage:
                                                             ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA 98
                                                                9 Juni, 2017
 TOLEO     NA.23

 BEI SH. 1,000/=                                              DAR ES SALAAM

              JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                            Ips                        Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                          Kuandikishwa Posta kama
                                 Gazeti                           YALIYOMO

                   ‘Taarifa ya Kawaida Uk,                     Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement .....c..ceccccccccccececesees Na.781  3]       puni Inayotarajiwa Kufutwa katika
Appointment of Inspector General of                    Hari la Makampuni ..ccccccecceeeccccee, Nas 802
 POLICE oo. eceesceesesscssssesesestsetseseeresssve, Na. 782 31                              36
                                    Resolution Regarding Voluntary Winding
Appointment of Deputy Permanent                     Up ¢of the Company (Lit Africa Ltd)... Na. 803
 Secretary, Ambassador, Regional                                              36
                                    Cy     »
                                         Xesolution for Hertz Congiters
 Administrative Secretaries and Exccutive               Company Ltd Winding Up voce. Na. 804
 Director-Tanzania Investment Centre...... Na. 783                                                36
                               32    Special Resolution Shareholders (Dodoma
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ... Na. 784-91 32/3         Innovation and Production CompanyLtd .. Na. 805
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                                                       37
                                   PONCE ROPOMl ccc sestsecessessesterscess Na. 806              38
 ALi oo. cceeecetesteseesecssescsevsterseseeseseeees Na. 792 34    Affidavit: Regarding TwoSets of Names... Na. 807
Kupotea/Kuungua kwa Leseni za Makazi .. Na. 793-434                                                38
                                   Deed Poll on Change of Name wo... Na. 808-9                 38
Uteuzi wa Wenyeviti wa Mabarazaya                   Wakaeui Wa Magali oo. cecccccceeceeeeeeseae Na. 810
 Ardhi na Nyumba ya Wilaya.................. Na. 796-8                                              39
                               35    Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi.......... Na. 8tl            39
Kampuni Iliyobadilisha Majina ........... Na. 799-801 35/6      Designation of Land for Investnients
                                    PUPP OSCS seszcreiiso0sncnneonanseevancueenesnntvenervacauocuget. Na.812  39

TAARIFA YA KAWAIDA Na. 781                      GENERAL Notice No, 782

  Notice is hereby given that a Notice as set out below              THE CONSTITUTION OF
havebeen issued and is published in Subsidiary Legislation         THE UNITED REPUBLIC OF TANZANA, 1977
Supplement No. 22 dated 9" June, 2017 to this number
of the Gazeite:-                                            NOTICE

                                      APPOINTMENT OF INSPECTOR GENERAL OF
Notice underthe Plant Breeders’ Right Act (Government
                                              POLICE
 Notice No. 227 of 2017).
                                     It is herebynotified for general information that Simon
                                   Nyakoro Sirro having been appointed Inspector General
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki. kuvunja mikataba
                                ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa ummayaweza kuchapishwakatika Gazcti, Yapelekwe kwa Mhariri
                                 , Ofisi ya Rais —-Mencjimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531
                                 /4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.
             Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam
                                            —‘Tanzania


(Download complete gazette PDF)