A Laws.Africa project
7 July 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-07-07 number 27

Download PDF (1.3 MB)
Page 1
                                                           ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 98                                                        7 Julai, 2017

TOLEO      NA.27           GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                               DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                               Oo
                          Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                             Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti                              YALIYOMO                               ,

                         Taarifa ya Kawaida Uk.                      Taarifa ya Kawaida Uk.
NOC re SUPPIEME Nt cccssiccoesive cies veneers ene Na. 938       1  Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki             .
Kupotea kwa Hati za Kumiliki                         ATONE vocnnecsennenrenessilestd anvcoonanneaanmeaesmes ease Na.946  3
 ATOM ...0c0.ncennnennaneaneahiih SUSSEATIS STE REORSE RRR Na. 939-41 2  Kampuni Zilizobadilisha Majina ............. Na. 947-9 3/4
Kupotea kwa Leseni ya MakaZi ....... cee Na. 942            2  Kampuni Zinazotarajiwa Kufutwa katika                *
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya                        Daftari la Makampuni .......0.. cece Na.950-1            4
 Makazi ....ccccceeceeseeseeeesseeerseeseeessesseceeens Na. 943-4 2/3    Kampuni Hiyofutwa katika Daftari
Kupotea/Kuchanganwa kwa Leseni ya                        laMakampun ....:s00500s earrrremeeenerernees Na.952-3.     4
 MakaZi.....:ncrnrnenes siti aE EEETENNRT Na.945           3    Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi ....... Na. 954       4
                                        Deed Poll on Change of Name............... Na. 955-9      4/6


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 938                             No. 6 oF 2017 - An Act to make Comprehensive
                                        Statutory provisions that require all arrangements or
 Notice is hereby given that th following Act were               agreements on natural wealth and natural resources to be
enacted by Parliament and are Published in Acts                 tabled for review by the National Assembly for purposes
Supplement No. 5, 6, 7 and 8 to Gazette No. 27 Vol. 98             of ensuring that any unconscionable terms therein is
dated 7" July, 2017.                              rectified or expunged.

  No. 5 of 2017 - An Act to make Comprehensive                  No. 7 or 2017 - An Act to amend Certain Written Laws
Statutory provision to provide for Ownership and                in the extractive industry and Financial Laws with a view
Control over natural wealth and resources and to provide            to enhancing Control and Compliance ensuring maximum
for the protection of Permanent Sovereignty overnatural             collection revenues and securing national interests.
wealth and resources.
                                          No. 8 of 2017 - An Act to amend Certain Written Laws.
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —-Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania

Page 2
Download full gazette PDF