A Laws.Africa project
28 July 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-07-28 number 30

Download PDF (2.3 MB)
Coverpage:
                                                         ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 98                                                    28 Julai, 2017

TOLEO NA.30             GAZETI
BEI SH. 1,000/=                        LA                   DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                          SS                      Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                         Kuandikishwa Posta kama
                             Gazeti


                         YALIYOMO
                 Taarifa ya Kawaida Uk.                        Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement.......0... Na. 104]         41    Kampuni Inayotarajiwa Kufutwa katika
Kupotea kwa Hati za Kumiliki                    Daftari la Makampumi ......... ees Na. 1056-7      45
 Ath iisctisatniacnteainwenene. Na. 1042-5        42    Kampuni Iliyobadilisha Jina ............... Na. 1058-62 45/6
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya                   Certificate for Loss/Theft of Property..Na.1063              46
 KerfiGAOBE scsossussvansenayesesasnccensnvonne Na. 1046-7 43   Ta CA SSOCIAHOIN 4 crncancsoacsnaxesrconmemnccuns Na. 1064 “46
Kupotea kwa Leseni ya Makazi.......... Na. 1048-51 43/4»      Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi ..... Na. 1065 46/7
Ubatilisho wa Haki ya Kumiliki
                                  Deed Poll on Change of Name............ Na. 1066-8 47/8
ALi woo cccceceeeseceeceeteeteeeneeenerensees Na. 1052  44
                                  Inventory of Unclaimed Property ... Na. 1069-70             48/53
Kuhamisha Jina la Mmiliki wa Kipande
 Cha Ardht s.ccssunvaniuinenainnn..Na. 1053 44          Notice-Declaration of Vacancies of the
Sheria ya Utwaaji wa Ardhi ...... Na. 1054 44/5           Seats of Members of Parliamentfor
Kufuta Jina la Mmiliki wa Kipande cha                Women Special Seats Civic United
ABAD ssceaset senses Na.1055               45     Front .o.....ccccccceceseeseeteeeeeeeeeeesesssertrereeeeeees Na, LOT]   54
TAARIFA YA Kawalpa Na. 104]                    Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Mji wa Nzega
                                   (Tangazo la Serikali Na. 251 la mwaka 2017).
  Notice is hereby given that Code of Conduct, Kanuni
za Kudumu, and Regulations as set out below have been       Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Wilaya ya Masasi
issued and are Published in Subsidiary Legislation Supple-      (Tangazo la Serikali Na. 252 la mwaka 2017).
ment No, 29 dated 28" July, 2017 to this number of the
                                  Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Wilaya ya Kibiti
Gazette:-
                                   (Tangazo la Serikali Na. 253 la mwaka 2017).
Amendment of the Code of Conduct (District Land and
                                  Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Wilaya ya Ulanga
 Housing Tribunals)(Government Notice No. 249 of
                                   (Tangazo la Serikali Na. 254 ya 2017).
 2017).
Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya Mji wa Tunduru         Regulations under the Forest (Amendments)
 (Tangazo la Serikali Na. 250 la mwaka 2017).           (Government Notice No. 255 of 2017).


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —-Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4.          Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

             Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)