A Laws.Africa project
4 August 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-08-04 number 31

Download PDF (3.1 MB)
Coverpage:
                                                     ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 98                                                4 Agosti, 2017

TOLEO      NA.31         GAZETI
BEI SH.1,000/=                                         DAR ES SALAAM

              JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                            —0Or—__
                        Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                           Kuandikishwa Posta kama
                               Gazeti


                           YALIYOMO
                  Taarifa ya Kawaida Uk.                       Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ..............:ccceccesees Na. 1072 1/2    Uteuzi wa Wajumbe wa Baraza la Ardhi
Kupotea kwa Hati za Kumiliki                     Na NyWMbA wiccccsccsscecrswiciisicsereaasntan Na. 1086-7 5
 Arh vo. cceececeseeeneeneeeeeneeaeeaenennsenens Na. 1073-8  2/3  Uteuzi wa Wabunge Wanawake waViti
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ...............Na. 1079      3   Maat sicccesncciesrasainiccicnuinrencnciciavess Na. 1088  5
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi.. Na.1080         3  Kampuni-lliyobadilisha Jina .......... Na. 1089-1100    6/7
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya                    Kampuni Inayotarajiwa Kufutwa
 KumiRi APA: sisscscssevsviscsssvecssesassoesoes Na. 1081-3   4  katika Daftari la Makampuni ................... Na. 1101  7
Kuhamisha Jina la Mmiliki wa Kipande                Special Resolution ..............eccee Na. 1102-1107 7/10
 Cha ATG sicccesensenserieounanns Na. 1084-5         4/5  Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi ...... Na. 1108 10
                                  Deed Poll on Change of Name......... Na. 1109-19 10/5


TAARIFA YA KawalDA Na. 1072                     Sheria Ndogo za (Kodi ya Majengo) za Halmashauri ya
                                    Wilaya ya Same (Tangazola Serikali Na. 259 la mwaka
  Notice is hereby given that Regulation, Order, Sheria        2017).
Ndogo and Amri as set out below have been issued and
are Published in Subsidiary Legislation Supplement No.       Sheria Ndogo za (Ushuru wa Nyumbaza Kulala Wageni)
30 dated 4" August, 2017 to this numberof the Gazette:-        za Halmashauri ya Wilaya ya Same (Tangazo la Serikali
                                    Na. 260 la mwaka 2017).
Regulation under the Higher Education, Loans
 (Government Notice No. 256 of 2017).               Sheria Ndogo za (Kodi ya Majengo) za Halmashauri ya
                                    Wilaya ya Lindi (Tangazo la Serikali Na. 26! ya 2017).
Order under the Water Supply and Sanitation
  (Government Notice No. 257 of 2017).              Sheria Ndogo za (Ada ya Leseni za Biashara) za
                                    Halmashauri ya Wilaya ya Lindi (Tangazo la Serikali
Sheria Ndogo za (Kodi ya Majengo) za Halmashauri ya          Na. 262 la mwaka 2017).
  Wilaya Rungwe (Tangazola Serikali Na. 258 of 2017). Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)