A Laws.Africa project
20 October 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-10-20 number 42

Download PDF (3.3 MB)
Coverpage:
                                                       ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA 98                                               20 Oktoba, 2017

 TOLEO     NA. 42

 BEI SH. 1,000/=                                          DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                          ——
                      Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                        Kuandikishwa Posta kama
                              Gazeti                         YALIYOMO

                  Taarifa va Kawaida Uk.                        laarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ......0.0..0000000000.. Na. 1687 129/30   Special Resolution oo... ccc Na. 1703               134
Appointment of Ambassadors.............. Na. 1688    130   Designation of Land for Investment
Appointment of Ministers and Deputy                PUUPOSES.. ecnscescccsviserneraxeceeeesees su Na. 1704-7    134/6
 CSCo cr Na. 1689) 1301                     Kampuni Hivobadilisha Jina ........... Na. 1708-15       136/7
Kupotea kwa Hati za Kumiliki                   Kampuni Inayotarajiwa Kufutwa
 AWAD oes seereaavereees: Na. 1690-7 1312             katika Daftari la Makampuni ................ Na. 1716       137
Kupotea kwa Barua va Kumiliki                  Kampuni Hivofutwa katika Daftari la
 PST cesscccesiccces sce HCPA teseree Na. 1698-9 1323       MRAM PUNAt vcs escscccxeseccsesesescattesavnssseeasoesies Na. 1717 137
Kusudio la Kutea Hati va Miliki                 Maombi ya Vibali vva Kutumia Maji..... Na. 1718           137
 Wa Rawana 00... ceceeee cee eeeeeeees Na. 1700     133   Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi ... Na. 1719          138
Uteuzi wa Wajumbe wa Kamati va Kugawa              Deed Poll on Change of Names....... Na. 1720-6 139/41
 Viwanja Manispaa ya Temeke .............. Na. 1701   133   Inventory of Unclaimed Property ........ Na. 1727 1411/5
Kuitwa Shaurini oo... ceeeeseseeeeeeeees Na. 1702    134

TAARIFA YA Kawaipa Na. 1687
                                 Notice under the Petroleum (Tito Lusana Luswetula)
                                   (Construction Approval) (Government Notice No. 433
  Notice is hereby given that the Instrument and Notices
                                   of 2017).
as set out below have been issued and are Published in
Subsidiary Legislation Supplement No. 41 dated 20"       Notice under the Petroleum (Blue Wave Emporium
October. 2017 to this number of the Gauzete:-
                                   Limited) (Construction Approval) (Government
Instrument of the Establishment of Minister's Office         Notice No. 434 of 2017).
 (Amendment) Instrument 2017 (Government Notice
 No. 431 of 2017).                       Notice under the Petroleum (Lugeve Investment)
                                   (Constrution Approval) (Government Notice No, 435
Notice under the Ministers (Assigment of Ministerial         of 2017).
 Function) Amendment.      2017)   (Government
 Notice No. 432 of 2017).

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikatabaya ushirikiano na mengineyo. yakiwa va manufaa
kwa ummayaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
   Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi vu kila Juma.

            Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali. Dar es Salaam = Vanzania


(Download complete gazette PDF)