A Laws.Africa project
27 October 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-10-27 number 43

Download PDF (13.8 MB)
Coverpage:
                                                                ISSN 0856 - 0323
  MWAKA WA 98


                        GAZETI
                                                            27 Oktoba, 2017
  TOLEO       NA.43

  BET SH. 1,000/=
                                                         DAR ES SALAAM

                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                 .
                                 _———<--—                           Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                              Kuandikishwa Posta kama
                                     Gazeti                              YALIYOMO
                                   Se
                        Taarifa ya Kawaida Uk.
 Notice re Supplement ..0.....0000000000000..... Na.                              Taarifa ya Kawaida Uk.
                              1728  147    Amrit ya Serikali Juu ya Vyama vya
 Kupotea kwa Hati za Kumiliki
                                        CES TL. ee Na.
 PPG ss ossacirseris6sieseetviemenaonesoresececrss: Na. 1729                               1744-5 151/2
                               -32 [47/8    Special Resolution ...cccccccccccccc Na
 Kupotea kwa Leseni ya Makazi .......... Na.                                      . 1746-7 152/3
                              1733 148/9    Winding Up .....c.cceccccesecececececeececccc Na. 1748-9
 Taarifa ya Kupotea kwa Miliki....... Na.
                             1734-6   149
                                                                    153/4
 Kupotea kwa Barua ya Toleo ya                        Kamp  uni Iliyobadilisha Jina... Na. 17
                                                            50-8 154/5
 KUMiUlIKi Ahi oc cecccccccceeccc cc .. Na.
                                       Kampuni Inayotarajiwa Kufutwa
                              1737 149/50     katika Daftari la Makampuni ........... Na.
 Kuhamisha kwa Barua ya Toleo ya                                              1759-64 155/6
                                       Kampuni Iliyofutwa katika Daftari la
 Kumiliki Ardhi occ ccc.
                            Na.1738   150     Makampuni oo... cccececcccccccccece
 Ilani ya Kuhamisha Umiliki wa Kipande                                                Na. 1765-6 156
                                       Mkaguzi wa Magari na Mtaini wa
 COI cess sescus seca Sanvoanestannuvavavixaovecdsaes
                          150 Na. 1739        NAA GETOVA, oe vaswvsssuvyuiziviesn veernmendsveuae
Kusudio la Kuhamisha Umiliki wa Ardh; .Na.                                             ecte Na. 1767 156
                      1740  150            Deed Poll on Change of Names
Appointment of Authorized Officer . Na                                              Na. 1768-73 156/9
                    . 1741-3 1150/1            Inventory of Unclaimed Property ...
i
       =
                                                                . Na. 1774-5 159/60
                      —
Taarita YA Kawaipa Na. 1728
                                                                  ees
                                                                        :                                       Rules under the Electricity (Develop
                                                          ment of Small Power
                                         Projects) (Government Notice No
  Notice is hereby given that Rules, Kanuni                                    . 440 of 2017).
                       , Orders and
Notice as set out below have been
                     issued and are           Rules under the Electricity ( Net-Mete
Published in Subsidiary Legislation Su                                       ring) (Government
                    pplement No. 42              Notice No. 441 of 2017).
dated 27" October, 2017 to this numb
                   er of the Gazette:-
                                       Kanuni, Sheria ya Baraza la Michez
Rules under the Social Security Sc                                       o la Taifa (Tangazo la
                  hemes (Pension                 Serikali Na. 442 la mwaka 2017
  Benefits Harmonisation) (Governmen                                       ).
                   t Notice No. 439
 of 2017).
                                       Order under the Sumbawanga
                                                       Water Supply and
                                        Sanitation Authority (“SUWASA”)
                                                        Tariff Adjustment
                                        (Government Notice No. 443
                                                     of 2017).
Matangazo yahusuyo mali za waty
                  waliofariki, kuvunja mikataba ya ushi                         =< ,  =

                                     rikiano na mengineyo, yakiwa ya ma
                                                                  ee

kwa umma yaweza kuchapishwa kati                                      nufaa
                 ka Gazeti Yapelekwe kwa Mhariri,
   Umma, S.L.P. 2483, Dar es Sala                 Ofisi va Rais ~ Menejimenti ya Ut
                    am, Simu za Ofisi 2118531/4.                  umishi wa
                                     Kabla ya Jumamosi ya kila Jum
                                                     a
              Limepigwa Chapana Mpigachapa Mk
                              uu wa Serikali. Dar es Salaam — Tanz
                                                 ania


(Download complete gazette PDF)