A Laws.Africa project
17 November 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-11-17 number 46

Download PDF (26.9 MB)
Coverpage:
                                                                ISSN 0856 - 0323
                                                             17 Novemba, 2017
MWAKA WA 98

TOLEO       NA. 46

BEI SH. 1,000/=
                                                           DAR ES SALAAM

                 J A M H U R I Y A M U U N G A N O W A T A N Z A N I A
                                    a
                               Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                                  Kuandikishwa Posta kama
                                      Gazeti                                   YALIYOMO

                        Taarifa ya Kawaida Uk. |                       Taarifa ya Kawaida Uk.

Notice re Supplement ..........::sceeeesereereenes Na. 1860          41/2  Taarifa ya Kusudio la Kuhawilisha
                                           Ardhi ya Kijiji kuwa Ardhi ya Kawaida.. Na. 1881          49
In the Court ofAppeal of Tanzania at
 Fan PUW GE eco nscdceacessacanscnacenvenesswaunvenwuaannses Na. 1861     42/4  Appointment of Authorized Officer .. Na. 1882-5 49/50
                                           The Land Registration ACt .........:cceeee Na. 1886-9       51
Appointment of Permanent Secretaries,
  Deputy Permanent Secretaries and                          RESON IGA siiscssiscccsvssssscsasconssseveenetesenes Na. 1890-5 51/3
  Regional Commissioners..........:+++++++ Na. 1862-3             44/5  Voluntary Winding-Up .........sseseseeeeeee Na. 1896-7 53/4
                                           Voluntary Liquidation ...........:::::eeeeeee Na. 1898-9     54
Kupotea kwa Hati za Kumiliki
 ALdhii .....ccccccsccccecececseseeeeeesessseeesesesesseeeseeeee Na. 1864-6   45  Business Registrations and Licensing
                                        45/6  ABONCY.....ccccccesecereeseeeneeeteeteneeeseneesanens Na. 1900-1 55
 Kupotea kwa Leseni za Makaz............ Na. 1867-8
 Kupotea/Kuungua kwaLesent ya                             Designation of Land for Investment
 WHAMEE cc csscgstcccessccivenniyetencavyancaxinnannaere Na. 1869-71      46  PUIPOSES......ccsscveesseeesssreccerertesesnenenaneennaee Na. 1902 55/6
                                        ,   Police Loss Report ........:cccsscsesseeeeeeeeeee Na. 1903      56
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Haki
  ya Kumiliki Ardh ..........:eeeeeeeeereeeeees Na. 1872-6          47/8  Kampuni Iliyobadilisha Jina katika
                                            Daftari la Makampunil ............cecseeeeeeees Na. 1904-9    56/7
 Kuhamisha kwa Barua ya Toleo ya Hak
                                         48  Kampuni Zinazotarajiwa Kufutwa                |
 ya Kumiliki Ardhii .......cceeeerseeeeseereeeeeees Na.1877
                                            katika Daftari la Makampuni..............Na. 1910-1         57
 [ani ya Kufutwa Jina la Mmiliki wa
 Kipande cha Ardhi ..........:cceccsnesseeseeseesees Na. 1878 48           Kampuni Zilizofutwa katika Daftari
                                            la Makampunii ............cccceceeeeeeeeeeeeeeeees Na. 1912-3    57
 Kumteua Msimamizi wa Uchaguzi Jimbo
                                48           Uthibitisho wa Usimamizi wa Mirathi . Na. 1914-5          57/8
  la Arumeru Masharikt ..............0sseeeeeee Na. 1879
                                           Deed Poll of Change of Name............ Na. 1916-9         58/9
 Taarifa ya Kusudio la Kukufuta Chama
                                           Inventory Unclaimed Property.........'. Na. 1920-23        60/9
 cha Ushirika wa Akiba na Mikopo......... Na. 1880 48/9
            mali za watu wali ofar iki, kuvu nja mika taba ya  ushi riki ano na meng iney o, yaki wa ya manu faa
  Matangazo yahusuyo
                kati ka Gaze ti. Yape lekw e kwa Mhar iri, Ofis i ya Rais —Me nej ime nti ya Utum ishi wa
  kwa umma yaweza kuchapishwa
                                                 Juma.
       Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila
 a
                   Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania .


(Download complete gazette PDF)