A Laws.Africa project
1 December 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-12-01 number 48

Download PDF (13.5 MB)
Coverpage:
                                                               ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 98                                                       1 Desemba, 2017

TOLEO       NA. 48

BEI SH. 1,000/=                                                  DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA


                            Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                              Kuandikishwa Posta kama
                                       Gazeti                                YALIYOMO

                        Taarifa ya Kawaida    Uk.                 Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement.0...............eeeeeee Na. 1958          1/2      POSES: crac Thea taremtaike .Na. 1974-5 5/6
Kupotea lwa Hati za Kumiliki                            Kampuni Zilizobadilisha Majina katika
 A coscsccrcncmmneaniaencace Na. 1959-66                2/3     Daftari la Makampuni ............................ Na. 1976-8   6
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                       Special Resolutions...............c0csceeeeees Na. 1979-81 6/7
 ALdhi oo... eee eeeeeeeseteeesetereeessttseeesseeees N&. 1967-9    3/4    Voluntary Winding Up ..........c eee Na. 1982-3          7
Kuhamisha kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                      Notice of Sales ...............ccccceeeceeeessssseeeseees Na. 1984 8
 FRU 525 aneemunnraunnveaietva chen ednaakaskcandancieceivees Na.1970   4    Deed Poll on Change of Names.......... Na. 1985-8 8/10
Kupotea kwa Leseni ya Makazi............ Na. 1971-3           4/5    Inventory of Unclaimed Property ..... Na. 1989-90 10/3
Designation of Land for Investment                         NOC esiscissesceuriiiansnennnssennicecs Na. 1991-2 14/5


TAARIFA YA KAWAIDA Na. 1958                            Order under the Value Added Tax (Exemption:
                                           (Government Notice No. 474 of 2017).
  Notice is hereby given that Rules, Order and Notice as
set out below have been issued and are published in                Order under the Value Added Tax (Exemption
Subsidiary Legislation Supplement No. 47 dated 01*                  (Government Notice No. 475 of 2017).
December, 2017 to this number of the Gazelte:-
                                          Notice under the Export Processing Zones (Declaration
Rules under the                                    (Government Notice No. 476 of 2017).
               Public    Procurement Appeals
  (Amendment) (Government Notice No. 471 of 2017).

Order under the Makambako Water Supply and Sanitation                 Notice is hereby given that the following Acts wer
  Authority (MAKUWASA) (Government Notice No.                   enacted by the Parliament and Published in Ac
  472 of 2017).                                 Supplement No. 12, 13, 14 and 15 to the Gazette No. 4:
                                          Vol. 98 dated 01*' December, 2017.
Order under the Kibaya Water Supply and Sanitation
  Authority (““KIBAYA WSSA”) (Government Notice                  No. 12 oF 2017 - An Act to make provisions for th
  No. 473 of 2017).                                  establishment of Tanzania Telecommunication
                                             a                =


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais — Menejimenti ya Utumishi wa
     Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.
a                Limepigwa Chapa na Mpigachapa MkuuwaSerikali, Dar es Salaam — Tanzania


(Download complete gazette PDF)