A Laws.Africa project
8 December 2017

Tanzania Government Gazette dated 2017-12-08 number 49

Download PDF (10.8 MB)
Coverpage:
                                                                  ISSN 0856 - 0323
 MWAKA WA 98                                                         § Desemba, 2017
 TOLEO NA. 49              GAZE TI
 BEI SH. 1,000/=                          LA                         DAR ES SALAAM.
                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                               —_—_—_—_————————                           Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                             Kuandikishwa Posta kama
                                      Gazeti
 Ser
             ene
                              YALIYOMO
                                   Se
                        Taarifa ya Kawaida Uk.                           Taarifa ya Kawaida Uk,
Notice re Supplement............cccccccesesee Na. 199317              Uteuzi wa Wajumbe wa Mabaraza ya
Kupotea kwa Hati za Kumiliki                             Ardhi na Nyumbawe ceeeeeseessseeeeeese Na. 2003
 PGA sxvecstensvusszesaississiesese cccexeavexeoneca Na. 1994-7 17/8                                      20
                                          Kampuni Zilizobadilisha Majina katika
Kuhamisha kwa Baruaya Toleo ya Kumiliki                       Daftari la Makampuni....................... Na. 2004-15 20/]
 PTO ccsvssaxesisasspevsiiviaier conretsvesencsecievseeunvens ME 1998 18      Kampuni Zinazotarajiwa Kufutwa
Uteuzi wa Wagombea kwa Uchaguzi Mdogo                      |   katika Daftari la Makampuni ............. Na. 2016-9 21/2
 wa Ubunge Jimbo la Singida Kaskazini,                       Kampuni Zilizofutwa katika Daftari
 Longido na Songea Mijini ........c.cccccc0. Na. 1999        19       la Makampunti on. ccccccsessssessccsseesese Na, 2020-5 22/3
Upigaji Kura kwa Uchaguzi Mdogo wa                         Designation of Land for Investment
 Jimbo la Singida Kaskazini, Longido                         PULPORCS scsisssnssiscsaviseosasavessidevessesivieniveen MA 2020
 na Songea Mjini ou... cece ceeeseessceecseesees Na.2000                                                23
                                  19       Appointment of Authorised Officer ....... Na. 2027
Uteuzi wa Wagombea katika Uchaguzi                                                          23
                                          Special Resolutions -..0...2......c.:.:000. Na. 2028-30 23/5
 Mdogo wa Madiwani ...........cccsseseseessereees Na.2001      19       WINING OD vronsssssvinrssssssersiwisscsisiieierancenreens MEMOS D&G
Upigaji Kura katika Uchaguzi Mdogo
                                          Police Loss Report .........ccseessessssseeseseeee Na, 2032-3.  26
 Wa Madiwani ............c.ceecsecsseseseeseceeeceeese, Na.2002   19   |    Deed Poll on Change of Names .............. Na. 2034 26/
                                                                           7
TAARIFA YA KAWAIDA Na, 1993                             Sheria Ndogo za (Kodi ya Majengo) za Halmashaur' ya
    ——
  Notice is hereby given that By-Laws and Sheria                   Wilaya ya Kwimba (Tangazo la Serikali Na. 478 |a
                         Ndogo                mwaka 2017).
as set out below has been issued and is published in
Subsidiary Legislation Supplement No. 48 dated
                         08"                TAARIFA YA KAWAIDA NA, 1994
December, 2017 to this number of the Gazerte:-

Order under the Constractors Registration (Amendments)                  KUPOTEA KWA HATI YA KUMILIKI ARDHI
 (Government Notice No. 477 of 2017).                             Sheria ya ‘es wa Ardhi
                                                          ura
                                           Hati Nambari: 23669/1.
Matangazo yahusuyo mali za watu wal iofariki, ku
                         vunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapele                          ya manufaa
                         kwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya
   Umma, S.L.P, 2483, Dares Salaam, Simu za Ofi                         Utumishi wa
                            si 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma
          Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar
                                    es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)