A Laws.Africa project
5 January 2018

Tanzania Government Gazette dated 2018-01-05 number 1

Download PDF (2.0 MB)
Coverpage:
                                                       ISSN 0856 - 0323
                   GAZETI
MWAKA WA 99                                                5 Januari, 2018


TOLEO     NA.1

BEI SH.1,000/=                                          DAR ES SALAAM

             JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                           ———————|—OS
                       Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
                          Kuandikishwa Posta kama
                              Gazeti                          YALIYOMO

                   Taarifa ya Kawaida Uk.                        Taarifa ya Kawaida Uk.

Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka............. Na. |     I  Siku ya Upigaji Kura kwa Uchaguzi mdogo
                               2  Wa UDUNGC oo. eee eesceeseceeseneneeereenenetetseneneeeees Na.23.  6
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi .......... Na. 2-4
Kupotea kwa Leseni ya Makai... Na. 5-19 2/5            Kampuni Ziliyobadilisha Majina katika
                                  Daftari la Makampumi ......... cere Na. 24-30            7
Uteuzi wa Wagombeakatika Uchaguzi
 mdogo wa Madiwani ........cceeeeseeeeeeseeees Na.20 5/6     Kampuni Zinazotarajiwa Kufutwakatika
Uteuzi wa Wagombea katika Uchaguzi                 Daftari la Makampuni ...0.... cee eeeeeeee Na. 31-2: 7/8
                               6  Resolution to Wind-Up Voluntarily .......... Na. 33-4. 8
 mdogo wa UbUNgE«0... cece eee rete teers Na.21
                                 Loss/Theft of Property (tics) ........ eee Na. 35           8
Siku ya Upigaji Kura kwa Uchaguzi mdogo
                               6  Deed Poll on Change of Names ...........06 Na. 36-8         8/9
 Wa Madiwantii oo... eceeeeccseeesenseeeeeneeneeersenes Na.22


             KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAWAIDA Na. |                      WIZARAYA KILIMO- TUME YA MAENDELEOYA
                                         USHIRIKA
  WIZARA YA HABARI, UTAMADUNI, SANAA NA
         MICHEZO                     KuwaAfisa Ushirika Mwandamizi kuanzia tarehe O1/
                                  11/2017
 Kuwa Afisa Tehama Daraja la I] kuanzia tarehe           Bw. Marwa N. Kasenta
 01.07.2017                            Kuwa Katibu Mahsusi Daraja la I kuanzia tarehe 01/
 Bi Mwasuma H. SEir                        11/2017
 KuwaAfisa Utamaduni Daraja la I kuanzia tarehe O1/        Bi. Fatuma R. KiroGA
 07/2017                              Br. Auprey J. MAssawr
 Bw. Bakar S. SHABANI
                                        na mengineyo, yakiwa ya manufaa
  Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano
                       Yapelekw e kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
  kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti.
                                      ya Jumamosi ya kila Juma.
     Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla

               Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)