A Laws.Africa project
19 January 2018

Tanzania Government Gazette dated 2018-01-19 number 3

Download PDF (3.0 MB)
Coverpage:
                                                          ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 99                                                 19 Januari, 2018

TOLEO NA.3                  GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                            DAR ES SALAAM

               JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                               —_O-—_                          Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
                              Kuandikishwa Posta kama
                                  Gazeti                              YALITYOMO

                     Taarifa ya Kawaida Uk.                     Taarifa ya Kawaida Uk.
Nonce Fé Supplemeittosscvsscmscerscscecee Na.58          23  Special Resolution to Wind-Up the
Appointment of Deputy Minister for                    Company...    He    wsigheetsies   ..Na.72 26/7
 MIMGEALS a: sccssnnssercscavesaccsvaecareencierener sien Na. 59 23/4  Kampuni lliyobadilishafina.Ss      "Na. 73-7  27
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi........Na.60-3         24  Kampuni Inayotarajiwa Kufutwa katika
Kupotea kwa Leseni ya Makazi.......0..0000... Na. 64 24/5        Daftari la Makampumi........-...--..2:-cssesesseeeees Na.78  27
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi..Na.65            25  Designation of Land for Investment
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                  Purposes ...  9h    istetl  .... Na. 79-82 27/9
 Ardhi..      saeese        oe     .. Na. 66-8 25/6   Business RegKtrations‘and Licensing
Uteuzi wa
    w a Wagombeakatika Uchaguzi                   Agency...              sss     ..Na.83   29
 Mdogo wa Madiwani ...............:csescessesesess Na.69      26  Orodha ya Wataalamuvwaa Hodi-ya
Siku ya Upigaji Kura kwa Uchaguzi Mdogo                 Wataalamu wa Ununuzi na See
 Wa Mad wath .isccsscscascecssssercstsactscascvsteveeverss Na.70  26  Waliosajiliwa... si   spasath        .. Na. 84 29/35
Special Resolution of Shareholders of                  Deed Poll on Change ofName...          -.Na.85   36
 Bablasefh ssicsisicnvesnovvesuesnramensnverancaciee Na.71     26

TAARIFA YA KawatDa Na, 58                        GeneRAL Notice No. 59

  Notice is hereby given that Notice as set out below,              THE CONSTITUTION OF
has been issued and are published in Subsidiary Legislation        THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA, 1977
Supplement No. 2 dated 19" January, 2018 to this number
of the Gazeite:-                                          NOTICE

Notice under the Land use Planning (Village Land use            APPOINTMENTOF DEPUTYMINISTER FOR
  Plans) (Government Notice No. 12 of 2018).                      MINERALS

                                     It is hereby notified for general information that Doro
                                    MAsHAKA Brrexo having been appointed Deputy Minister


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yawezakuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
      Umma, 8.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania


(Download complete gazette PDF)