A Laws.Africa project
16 February 2018

Tanzania Government Gazette dated 2018-02-16 number 7

Download PDF (60.5 KB)
Coverpage:
                                                               ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 99                                                       16 Februari, 2018

TOLEO NA. 7                 GAZETI
BEI SH. 1,000/=                              LA                    DAR ES SALAAM

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                       O
                           Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                             Kuandikishwa Posta kama
                                  Gazeti


                               YALIYOMO

                        Taarifa ya Kawaida Uk.                            Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka ........ Na. 178 41               Makampuni Yanayotarajiwa Kufufwa
Notice re Supplement ................................ Na. 179      42    katika Daftari la Makampuni ................ Na. 191-3 44
Appointment of High Court Judges,                         Makampuni Yaliyofutwa katika
 Attorney General and Deputy Attorney                       Daftari la Makampuni ................................ Na. 194 44
 General ....................................................... Na. 180 42    Notice of Final General Meeting and
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ...... Na. 181-2 42               Dissolution ................................................. Na. 195 44
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ................... Na. 183 43            Winding Up .................................................. Na. 196 45
Makampuni Yaliyobadilisha Majina .... Na. 184-90 43/4               Change of Name by Deed Poll ................... Na. 197 45/6
                                         Inventory of Unclaimed Property ..... Na. 198-200 46/8


                   KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 178                            Kuwa Mrakibu Msaidizi kuanzia tarehe 15/11/2017
                                         SIANA MANASSEH KIDIN
   WIRARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI -                      Kuwa Mkaguzi Msaidizi kuanzia tarehe 28/11/2017
       IDARA YA UHAMIAJI                          INNOCENT JOSEPH LYARUU
                                         KELVIN JOHN MALLYA
Kuwa Mrakibu Mwandamizi kuanzia tarehe 15/11/2017                 Kuwa Sajini wa Uhamiaji kuanzia tarehe 28/11/2017
THOMAS KANDY FUSSY                                GRACE PETER NYAWAMBURA
BAKARI M. AMEIR
 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
    Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam --- Tanzania


(Download complete gazette PDF)