A Laws.Africa project
8 February 2019

Tanzania Government Gazette dated 2019-02-08 number 6

Download PDF (636.7 KB)
Coverpage:
                                                                    ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 100                                                            8 Februari, 2019

TOLEO NA. 6                  GAZETI
BEI SH. 1,000/=                                  LA                             DODOMA

                  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                          O
                             Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                               Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti


                                 YALIYOMO

                       Taarifa ya Kawaida Uk.                                Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ...................................... Na. 116 35         Designation of Land for Investiment
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi ......... Na. 117-22 36/7              Purposes ..................................................... Na. 128-30 38/9
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ....................... Na. 123 37            Delegation of Power ........................................ Na. 131 39/40
Ilani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa                         Muunganisho Uliofutwa katika Daftari la
 Kipande cha Ardhi ......................................... Na. 124 37        Muunganisho .............................................. Na. 132-3 40
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                         Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi .......... Na. 134 40
 Ardhi ............................................................ Na. 125-7 38    Inventory of Unclaimed Property ............... Na. 135-6 41/9


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 116                               Regulations under the Mining (Minerals and Mineral
                                             Concentrates Trading ) (Amendment) (Government
  Notice is hereby given that Regulations and Order as                 Notice No. 138 of 2019).
set out below, have been issued and are Published in
Subsidiary Legislation Supplement No. 6 dated 8 th                   Regulations under the Mining (Local Contents)
February, 2019 to this number of the Gazette:-                      (Amendment) (Government Notice No. 139 of 2019).

Regulations under the Mining (Mererani Controlled Area                 Regulations under the Pharmacy (Inspection)
 (Government Notice No. 135 of 2019).                          (Government Notice No. 140 of 2019).

Regulations under the Mining (Mineral Benefication)                  Regulations under the Tanzania Extractive Industries
 (Government Notice No. 136 of 2019).                          (Transparency and Accountability) (General)
                                             (Government Notice No. 141 of 2019).
Regulations under the Mining (Diamond Trading)
 (Government Notice No. 137 of 2019).                         Order under the Rectification of Printing Errors (The
                                             Immigration) (Amendment) Act No. 8 of 2015
                                             (Government Notice No. 142 of 2019).


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
   Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                   Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania


(Download complete gazette PDF)