A Laws.Africa project
22 February 2019

Tanzania Government Gazette dated 2019-02-22 number 8

Download PDF (578.1 KB)
Coverpage:
                                                               ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 100                                                      22 Februari, 2019

TOLEO NA. 8               GAZETI
BEI SH. 1,000/=                              LA                             DODOMA

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                      O
                          Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                            Kuandikishwa Posta kama
                                 Gazeti


                              YALIYOMO

                    Taarifa ya Kawaida Uk.                              Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ....................................... Na. 170 65     Watahiniwa wa Magari .................................. Na. 184 69
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi ........ Na. 171-80 66/8          Winding Up the Company Voluntary .......... Na. 185-6 70
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi .... Na. 181 69              Uthibitisho wa Usimamizi wa Mirathi ............ Na. 187 70
Ilani ya Kufuta Umiliki ..................................... Na. 182 69    Kuitwa Shaurini ................................................ Na. 188 70/1
Kusudio la Kuandaa Umiliki ............................ Na. 183 69       Change of Name by Dead Poll ................... Na. 189-94 71/3
Orodha ya Majina ya Wakaguzi na                        Inventory of Unclaimed Property ............... Na. 195-6 74/6


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 170                           Order under the Urban Planning (Mloka Planning Area)
                                         (Declaration) (Goveernment Notice No. 156 of 2019).
  Notice is hereby given that Rules, Regulation, Orders,
                                        Order under the Local Government Finances (Fees for
Notice and Sheria Ndogo as set out below, have been
                                         Billboards, Posters and Hoarding) (Government Notice
issued and are Published in Subsidiary Legislation
                                         No. 157 of 2019).
Supplement No. 8 dated 22th February, 2019 to this number
of the Gazette:-                                Notice under the Law of the Child (Designation of Juvenile
                                         Courts) (Government Notice No. 158 of 2019).
Rules under the Judicature and Application of Laws (Legal
 Aid in Civil Proceedings) (Government Notice No. 153             Sheria Ndogo za (Afya na Usafi wa Mazingira) za
 of 2019).                                   Halmashauri ya Manispaa ya Singida (Tangazo la
                                         Serikali Na. 159 la mwaka 2019).
Rules under the Judicature and Application of Laws
                                        Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Halmashauri ya
 (Adoption of Juvenile Court Rules in he High Court of
                                         Manispaa ya Singida (Tangazo la Serikali Na. 160 la
 Tanzania) (Government Notice No. 154 of 2019).
                                         mwaka 2019).
Regulations under the Public Health (Water Borne, Water            Sheria Ndogo za (Ushuru wa Huduma) za Halmashauri ya
 Washed and Other Water Related Diseases Prevention)              Manispaa ya Singida (Tangazo la Serikali Na. 161 la
 (Amendments) (Government Notice No. 155 of 2019).               mwaka 2019).

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
  Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                 Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania


(Download complete gazette PDF)