A Laws.Africa project
12 April 2019

Tanzania Government Gazette dated 2019-04-12 number 15

Download PDF (624.0 KB)
Coverpage:
                                                                     ISSN 0856 - 0323
                        GAZETI
MWAKA WA 100                                                               12 Aprili, 2019

TOLEO NA. 15

BEI SH. 1,000/=                                    LA                             DODOMA

                  JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                           O
                              Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                                Kuandikishwa Posta kama
                                     Gazeti


                                   YALIYOMO

                        Taarifa ya Kawaida Uk.                                Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ...................................... Na. 387 21/3         Tangazo la Siku ya Upigaji Kura kwa
Appointment of Ambassador .......................... Na. 388 23              Uchaguzi Mdogo wa Madiwani ................... Na. 403          26
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi ........ Na. 389-96 23/5                Orodha ya Majina ya Wakaguzi na Watahini
Kusudio la Kutoa Hati Miliki ........................... Na. 397 25            wa Magari ....................................................... Na. 404 27
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ....................... Na. 398 25              Taarifa ya Kupotelewa/Tukio ......................... Na. 405 27
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi .... Na. 399 25                   Maombi ya Vibali vya Kutumia Maji ............. Na. 406 27/9
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumili                           Voluntary Winging Up ..................................... Na. 407 30
 Ardhi ............................................................. Na. 400-1 25/6    Special Resolution ........................................ Na. 408-9 30
Tangazo la Siku ya Uteuzi wa Wagombea                           Probate and Adminitration ................................. Na. 410 31
 wa Uchaguzi Mdogo wa Madiwani ................ Na. 402 26                Deed Poll on Change of Name ........................ Na. 411 31
                                             Inventory of Unclaimed Property ........... Na. 412/5 32/44

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 387                                Regulations under the Mining (Minerals Concentrates
                                               Trading (Amendments) (Government Notice No. 289
  Notice is hereby given that Rules, Regulations, Order,                  of 2019).
Notice and Sheria Ndogo as set out below, have been
issued and are published in Subsidiary Legislation                    Regulations under the Public Procutement (Amendments)
Supplement No. 15 dated 12th April, 2019 to this number of                  (Government Notice No. 290 of 2019).
the Gazette:-
                                             Order under the Value Added Tax (Exemption) (Arusha
Rules under the Electricity (Generation, Transmission and                  Sustainable Urban Water and Sanitation Delivery
  Distribution Activities) (Government Notice No. 287 of                  Project) (Drilling, Testing, Evaluation and Completion
  2019).                                          of 30 Deep Wells at Mbuguni - Valesca Well Field and
Regulations under the Weights and Measures                          Maji Moto Well Field (Lot 3) (Jianxi Geo - Engineering
 (Government Notice No. 288 of 2019).                            (Group) Corporation) (Government Notice No. 291 of
                                               2019).

 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
   Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                    Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania


(Download complete gazette PDF)