A Laws.Africa project
3 May 2019

Tanzania Government Gazette dated 2019-05-03 number 18

Download PDF (659.2 KB)
Coverpage:
                                                             ISSN 0856 - 0323
MWAKA WA 100                                                         3 Mei, 2019

TOLEO NA. 18               GAZETI
BEI SH. 1,000/=                              LA                          DODOMA

                JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                     O
                          Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                            Kuandikishwa Posta kama
                                Gazeti


                              YALIYOMO

                    Taarifa ya Kawaida Uk.                            Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ...................................... Na. 479 1/2    Kampuni Inayotarajiwa Kufutwa katika
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi .......... Na. 480-5 2/3          Daftari la Makampuni ................................. Na. 490-1  4
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ...................... Na. 486      3    Orodha ya Watumiaji/Waagizaji wa Vifaa
Kupotea/Kuungua kwa Leseni ya Makazi .... Na. 487           3    Vinavyotumia Mionzi .................................... Na. 492 5/29
Kuchaguliwa kwa Wagombea Pekee wa                       Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi ............. Na. 493 30
 Uchaguzi Mdogo wa Madiwani ................. Na. 488         4    Deed Poll on Change of Name ........................ Na. 494 30
Kuchaguliwa kwa Mgombea Pekee wa                       Inventory of Unclaimed Property ........... Na. 495-501 31/45
 Uchaguzi Mdogo wa Ubunge ..................... Na. 489        4


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 479                          Notice under the (Petroleum (Tanzania Corporation -
                                         Construction of 900M of 125MM Diameter 300M of
  Notice is hereby given that Regulations, Order, Notice            90MM Deameter, 950M of 63MM Diameter, 420M of
and Sheria Ndogo as set out below, have been issued and             32MM Diameter and 300M of 25MM Diameter, High
are published in Subsidiary Legislation Supplement No. 18            Density Polyethylene (HDPE) 100 SDR II Pipeline and
dated 03rd May, 2019 to this number of the Gazette:-               two Pressure Reduction Stations (PRS) Project)
                                         (Construction Approval) (Government Notice No. 377
Regulations under the Wildlife Conservation (Financial              of 2019).
  Contribution to Tanzania Wildlife Protection Fund)
  (Government Notice No. 375 of 2019).                    Notice under the Petroleum (Tanzania Petroleum
                                        Development Corporation - Construction of 727M of
Order under the Water Resources Management (Lake                90MM Diameter and 473M of 63MM Diameter High -
  Victoria Basin Catchments) (Government Notice No.              Density Polyethylene (HDPE) 100 SDR II Pipeline and
  376 of 2019).                                Pressure Reduction Station (PRS) Project)
                                        (Cosntruction Approval) (Government Notice No. 378
                                        of 2019). Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
  Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

                 Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania


(Download complete gazette PDF)