A Laws.Africa project
2 August 2019

Tanzania Government Gazette dated 2019-08-02 number 31

Download PDF (593.1 KB)
Coverpage:
                                                                  ISSN 0856 - 0323
                       GAZETI
MWAKA WA 100                                                             2 Agosti, 2019

TOLEO NA. 31

BEI SH. 1,000/=                                  LA                            DODOMA

                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                         O
                             Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                               Kuandikishwa Posta kama
                                    Gazeti


                                 YALIYOMO

                      Taarifa ya Kawaida Uk.                                Taarifa ya Kawaida Uk.
 Notice re Supplement ..................................... Na. 869 1/2        Loss Report ...................................................... Na. 877 4
Appointment of Minister and Deputy                          Voluntary Winding Up ..................................... Na. 878     4
 Minister .......................................................... Na. 870 2    Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi ............. Na. 879 4/5
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi .......... Na. 871-4 2/3              Deed Poll on Change of Name .................... Na. 880-5 5/7
Ilani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa                         Inventory of Unclaimed Property ............. Na. 886-92 8/13
 Kipande cha Ardhi ......................................... Na. 875     3    Tangazo kwa Umma ......................................... Na. 893 14
Uteuzi wa Wajumbe wa Mabaraza ya Ardhi na
 Nyumba ya Wilaya Morogoro na Kibaha .... Na. 876              4


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 869                              Notice under the Petroleum (GBP Tanzania Limited)
                                            (Construction Approval (Government Notice No. 561 of
  Notice is hereby given that Notices, Regulations and                 2019).
Order as Set out below, have been issued and are
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 31                 Notice under the Petroleum (Costa Rashid Ng’umbi)
dated 2nd August, 2019 to this number of the Gazette:-                 (Construction Approval (Government Notice No. 562 of
                                            2019).
Notice under the Laws Revision (Replacement of Texts of
 Laws in the Revised Edition, 2002) (Government Notice                Notice under the Petroleum (Juma Yusufu Kishari)
 No. 559 of 2019).                                   (Construction Approval (Government Notice No. 563 of
                                            2019).
Notice under the Petroleum (GBP Tanzania Limited)
 (Construction Approval (Government Notice No. 560 of                Notice under the Petroleum (Njombe Filling Station
 2019).                                        Company Limited) (Construction Approval (Government
                                            Notice No. 564 of 2019). Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
  Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.
                   Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania


(Download complete gazette PDF)