A Laws.Africa project
23 August 2019

Tanzania Government Gazette dated 2019-08-23 number 34

Download PDF (687.3 KB)
Coverpage:
                                                                  ISSN 0856 - 0323
                       GAZETI
MWAKA WA 100                                                            23 Agosti, 2019

TOLEO NA. 34

BEI SH. 1,000/=                                 LA                             DODOMA

                 JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
                                         O
                             Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
                               Kuandikishwa Posta kama
                                   Gazeti


                                 YALIYOMO

                      Taarifa ya Kawaida Uk.                               Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement .................................... Na. 959 87/90       Business Registration and Licensing
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi ........ Na. 960-7 90/1              Agency .................................................... Na. 995-6 99/100
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki                        Kampuni Iliyofutwa katika Daftari la
 Ardhi ........................................................ Na. 968-70 92    Makampuni .................................................. Na. 997   100
Establishment of Registry ............................. Na. 971      92    Maombi ya Vibali vya Kutumia Maji .......... Na. 998 100/2
Police Report ................................................... Na. 972 92/3    Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi .......... Na. 999          102
Voluntary Winding Up .............................. Na. 973-93 93/8         Change of Name by Deed Poll ........... Na. 1000-005 102/5
Public Announcement .................................... Na. 994      99    Inventory of Unclaimed Property ..... Na. 1006-012 106/18


TAARIFA YA KAWAIDA NA. 959                              Order under the Value Added Tax (Exemption) (Supply of
                                            Pipes Nyamtukuza Intake Pipe Rising Main and
  Notice is hereby given that Regulations and Orders                 Distributrion Main to Kakora and Nyarubele Villages in
as Set out below, have been issued and are published in                Nyang’hwale District Council) (Tanzania Steel Pipes
Subsidiary Legislation Supplement No. 34 dated 23th                  Limited) (Government Notice No. 616 of 2019).
August, 2019 to this number of the Gazette:-
                                           Order under the Value Added Tax (Exemption) (Supply of
Regulations under the Mining (Importation of Minerals for               Pipes for Gravity Main from Nyarubele Junction to
 Mineral and Gem Houses) (Government Notice No. 613                  Kitongo, Kharumwa, Izunya, Kayenze and Bukwimba
 of 2019).                                      Villages in Nyang’hwale District Council) (Apex
                                            Holdings (A) Limited) (Government Notice No. 617 of
Order under the Public Corporation (De-Specification
                                            2019).
 Declaration) (Government Notice No. 614 of 2019).

Order under the Interpretation of Laws (The Rectification              Order under the Value Added Tax (Exemption) (Supply of
 of Printing Errors (The Film and Stage Play Act))                  Water Pipes and Fillings for Mbalizi River Project) (M/S
 (Government Notice No. 615 of 2019).                         Plasco Limited) (Government Notice No. 618 of 2019).


 Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
 kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
  Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.
                  Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania


(Download complete gazette PDF)