A Laws.Africa project
5 November 2010

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 2010-11-05 number 33711

Partners

Download PDF (180.9 KB)
Page 1
~- ~ <s.: - ~-';J-~ I~ (2\ ~(~,/~Q - - ' r-::\ tY\t;\
\Gj(q)\~Ji(~lll rlJt~Jtt~IJlJl~"*\2JC~J(~"~'l~l~,~~
  .~ .~?~~~~~~~~i;{/)r(1'l~:__ '\
  ',p:p$::, -.. -.iliO£l@3lbO~i:~~;::~@O  D.:             t
       Regulation Gazette   No. 9404     Regulasiekoerant  ~_ _

       Vol. 545   Pretoria, 5 November 2010    No. 33711

Page 2
Download full gazette PDF