A Laws.Africa project
11 August 2008

Northern Cape Provincial Gazette dated 2008-08-11 number 1220

Download PDF (52.1 KB)
Page 1
        EXTRAO RDINA RY • BU IT ENG EWO N E
Provi n c i a I Gazette           iG azeth i Ye Ph 0 n d 0
Kasete yal Profe ns i            Prov i n s i a Ie Koerant


                  AUGUST
Vol. 15       KIMBERLEY, 11 AUGUSTUS 2008    No. 1220

Page 2
Download full gazette PDF